Xử lý nước thải nhà hàng

Tư vấn và thiết kế hệ thống xử lý nước thải là bước đầu và cũng là bước quan trọng nhất trong công tác xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Để có một hệ thống xử lý nước thải đạt hiệu suất xử lý tốt, tiết kiệm chi phí xây dựng, vận hành. Công ty phải đưa ra các giải pháp, phương án, công nghệ cho từng trường hợp cụ thể

Vậy công tác tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Môi trường Đại Nam được thực hiện ra sao? Công ty môi trường Đại Nam là tập thể có nhiều kinh nghiệm trong quá trình thiết kế xử lý nước thải, chúng tôi tiếp thu, học hỏi, áp dụng và cải tiến từ các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến  đã áp dụng thành công tại  các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Pháp,…