Thành phần nước thải nhà hàng

Thành phần nước thải nhà hàng khách sạn có gì đặc biệt?

Thành phần nước thải nhà hàng khách sạn có gì đặc biệt?

Sự phát triển của ngành dịch vụ khách sạn là dấu hiệu rất đáng mừng cho nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, điều đặc biệt cần quan tâm đến đó là nước thải từ các nhà hàng khách sạn này. Sự quan tâm đặc biệt đó bởi vì sự đặc biệt có trong thành […]

Chỉ tiêu các thành phần nước thải nhà hàng đạt chuẩn WHO

Chỉ tiêu các thành phần nước thải nhà hàng đạt chuẩn WHO

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người sẽ ngày một tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống và nghỉ ngơi. Do đó, các nhà hàng quy mô nhỏ đến lớn xuất hiện ngày càng nhiều kéo theo là việc xử lý nước thải phải đạt chuẩn các chỉ […]