Nước thải nhà hàng khách sạn

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp sinh học kỵ khí

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp sinh học kỵ khí

Kinh doanh nhà hàng ngày càng phát triển mạnh và thu hút được nhiều vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, đây là một bước tiến mới cho nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh lợi nhuận kinh tế mang lại cho đất nước thì các vấn đề  ô nhiễm môi trường cũng […]

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

Xử lý bằng phương pháp cơ học (phương pháp vật lý) thường được áp dụng ở giai đoạn đầu của mỗi quy trình xử lý nước thải nhà hàng khách sạn, quá trình được xem như bước đệm để loại bỏ các tạp chất vô cơ và hữu cơ không tan hiện diện trong nguồn […]