Nước thải nhà hàng khách sạn

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

Xử lý bằng phương pháp cơ học (phương pháp vật lý) thường được áp dụng ở giai đoạn đầu của mỗi quy trình xử lý nước thải nhà hàng khách sạn, quá trình được xem như bước đệm để loại bỏ các tạp chất vô cơ và hữu cơ không tan hiện diện trong nguồn […]