Nước thải nhà hàng ăn uống

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống

Để thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống, điều đầu tiên doanh nghiệp cần được tư vấn dựa theo tình hình thực tế để lựa chọn giải pháp và công nghệ phù hợp sao cho hệ thống hoạt động hiệu quả và kinh tế nhất. Với đặc trưng ngành dịch […]

Xử lý dầu mỡ trong nước thải nhà hàng ăn uống

Xử lý dầu mỡ trong nước thải nhà hàng ăn uống

Nước thải là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, không phải toàn bộ nước thải đều được xử lý trước khi thải ra môi trường. Ý thức chấp hành còn hạn chế, nước thải được lén lút thải trực tiếp ra mà không […]