Nước thải nhà hàng ăn uống

Xử lý dầu mỡ trong nước thải nhà hàng ăn uống

Xử lý dầu mỡ trong nước thải nhà hàng ăn uống

Nước thải là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, không phải toàn bộ nước thải đều được xử lý trước khi thải ra môi trường. Ý thức chấp hành còn hạn chế, nước thải được lén lút thải trực tiếp ra mà không […]