{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}

Kiến thức hữu ích

Các phương pháp xử lý nước thải trong nhà hàng

Các phương pháp xử lý nước thải trong nhà hàng

29-09-2018

Xử lý nước thải trong nhà hàng bao gồm các phương pháp ứng dụng công nghệ được biết đến với mục đích để cải thiện […]

Những tính chất nước thải nhà hàng khách sạn cần biết

Những tính chất nước thải nhà hàng khách sạn cần biết

24-09-2018

Tính chất nước thải nhà hàng khách sạn có những đặc trưng riêng nên hệ thống xử lý cũng có sự khác biệt về thiết […]

Một số quy chuẩn nước thải nhà hàng bạn cần biết

Một số quy chuẩn nước thải nhà hàng bạn cần biết

19-09-2018

Quy chuẩn nước thải nhà hàng là mức cân bằng nhất để nước thải đầu ra có độ an toàn nhất định trước khi trực […]

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn bằng phương pháp cơ học

14-09-2018

Xử lý bằng phương pháp cơ học (phương pháp vật lý) thường được áp dụng ở giai đoạn đầu của mỗi quy trình xử lý […]