{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}

Kiến thức hữu ích

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

02-01-2018

Điểm nổi bật của công nghệ MBR là sự kết hợp của cả phương pháp xử lý nước thải sinh học và lý học. Trên […]

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

01-01-2018

Xử lý nước thải nhà hàng nhu cầu thiết yếu của xã hội Lĩnh vực nhà hàng ngày càng phát triển và đóng góp không […]