{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}

Kiến thức hữu ích

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống

28-11-2018

Để thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng ăn uống, điều đầu tiên doanh nghiệp cần được tư vấn dựa theo tình […]

Những điều cần lưu ý khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Những điều cần lưu ý khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

23-11-2018

Vấn đề xử lý nước thải nhà hàng hiệu quả giúp phát huy vai trò quan trọng trong vận hành hệ thống nhà hàng khách sạn, […]

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng khách sạn áp dụng công nghệ sinh học

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng khách sạn áp dụng công nghệ sinh học

18-11-2018

Thực trạng hiện nay với sự phát triển mạnh của ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn là điều đáng mừng, tuy nhiên, vấn đề […]

Thiết kế hệ thống bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn đạt chuẩn

Thiết kế hệ thống bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn đạt chuẩn

13-11-2018

Việc thiết kế bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay, không […]