{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}

Kiến thức hữu ích

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

04-01-2018

Xử lý nước thải nhà hàng và những điều cần biết Để thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng, điều đầu tiên […]

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

03-01-2018

Trong bối cảnh hội nhập, ngành dịch vụ nhà hàng ngày phát triển mạnh từng ngày mang lại nguồn thu lớn. Bên cạnh đó, do […]

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

02-01-2018

Điểm nổi bật của công nghệ MBR là sự kết hợp của cả phương pháp xử lý nước thải sinh học và lý học. Trên […]

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

01-01-2018

Xử lý nước thải nhà hàng nhu cầu thiết yếu của xã hội Lĩnh vực nhà hàng ngày càng phát triển và đóng góp không […]