Tin tức

Bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn áp dụng hệ thống xử lý SBR

Bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn áp dụng hệ thống xử lý SBR

25-08-2018

Với đặc điểm nước thải là chất hữu cơ cao, nên việc áp dụng công nghệ vào xây dựng các bể xử lý nước thải […]

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng khách sạn đạt chuẩn an toàn môi trường

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng khách sạn đạt chuẩn an toàn môi trường

20-08-2018

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn có nhiều công nghệ xử lý hiệu quả và an toàn khác nhau, mỗi công nghệ sẽ […]

Sơ đồ xử lý nước thải nhà hàng bằng công nghệ sinh học

Sơ đồ xử lý nước thải nhà hàng bằng công nghệ sinh học

15-08-2018

Xử lý nước thải là vấn đề cấp bách hiện nay không riêng các công trình công cộng, nhà máy xí nghiệp mà còn gắn […]

Mô hình công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

Mô hình công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

10-08-2018

Hệ thống xử lý nước thải phải đạt hiệu quả và tiêu chuẩn trong quá trình hoạt động, nhất là với công nghệ xử lý […]