Tin tức

Công nghệ thu gom dầu mỡ trong hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Công nghệ thu gom dầu mỡ trong hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

06-01-2018

Lượng dầu mỡ trong nước thải luôn là vấn đề cần quan tâm trong hệ thống xử lý nước thải nhà hàng. Lượng dầu mỡ […]

Sơ đồ điển hình của hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Sơ đồ điển hình của hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

05-01-2018

Sơ đồ là bản thiết kế của hệ thống xử lý nước thải nhà hàng. Từ sơ đồ có thể hình dung được quá trình […]

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

04-01-2018

Xử lý nước thải nhà hàng và những điều cần biết Để thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà hàng, điều đầu tiên […]

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

03-01-2018

Trong bối cảnh hội nhập, ngành dịch vụ nhà hàng ngày phát triển mạnh từng ngày mang lại nguồn thu lớn. Bên cạnh đó, do […]