Tin tức

Xử lý nước thải nhà hàng bằng phương pháp hóa học

Xử lý nước thải nhà hàng bằng phương pháp hóa học

19-10-2018

Nước là nguồn tài nguyên quý giá và cần được bảo vệ. Ngày nay, hoạt động công nghiệp đang diễn ra khá mạnh mẽ và […]

Tìm hiểu về tính chất nước thải nhà hàng khách sạn

Tìm hiểu về tính chất nước thải nhà hàng khách sạn

14-10-2018

Với tính chất nước thải nhà hàng khách sạn khá đặt biệt nên hệ thống xử lý của nó cũng có phần phức tạp và […]

Một số đặc tính nước thải nhà hàng khách sạn bạn cần biết

Một số đặc tính nước thải nhà hàng khách sạn bạn cần biết

09-10-2018

Lĩnh vực nhà hàng khách sạn có đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế nước ta. Khác với những loại nước thải khác, đặc […]

Chỉ tiêu các thành phần nước thải nhà hàng đạt chuẩn WHO

Chỉ tiêu các thành phần nước thải nhà hàng đạt chuẩn WHO

04-10-2018

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người sẽ ngày một tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống và […]