Tin tức

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

Quy trình xử lý nước thải nhà hàng sử dụng màng lọc MBR

02-01-2018

Điểm nổi bật của công nghệ MBR là sự kết hợp của cả phương pháp xử lý nước thải sinh học và lý học. Trên […]

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải nhà hàng

01-01-2018

Xử lý nước thải nhà hàng nhu cầu thiết yếu của xã hội Lĩnh vực nhà hàng ngày càng phát triển và đóng góp không […]