Xử lý nước thải trong nhà hàng bao gồm các phương pháp ứng dụng công nghệ được biết đến với mục đích để cải thiện sự ô nhiễm của nước thải. Lượng nước thải đổ ra ngày càng nhiều đến mức báo động và cần phải có giải pháp kịp thời xử lý, lúc này việc áp dụng các phương pháp xử lý nước thải là vô cùng cấp bách, để cải thiện được nguồn nước và xử lý nước thải đòi hỏi chúng ta phải áp dụng các hệ thống lọc nước thường xuyên và liên tục đối với khối lượng nước thải quá lớn.

 

Xử lý nước thải nhà hàng nhu cầu ngày càng lớn

Việc xử lý nước thải trong nhà hàng khách sạn có rất nhiều cách khác nhau, ví dụ như phương pháp vật lý, hóa học hoặc sinh học. Một số phương pháp vật lý, hóa học, sinh học về xử lý nước thải nhà hàng:

Phương pháp vật lý:

Phương pháp này bao gồm các quy trình vật lý không liên quan đến phương pháp hóa học hay sinh học, được thực hiện theo đúng quy tắc từ các hiện tượng vật lý để xử lý nước thải. Ví dụ: phương pháp sàng lọc để loại bỏ các chất thải thô hoặc các chất gây hại.

Xử lý nước thải trong nhà hàng

Mô hình xử lý nước thải trong nhà hàng

Trong các phương pháp vật lý thì phương pháp lọc cũng được áp dụng khá rộng rãi. Trước tiên ta cần lọc để loại bỏ các chất rắn gây ô nhiễm. Có thể dùng bộ lọc cát để thực hiện trong giai đoạn này. Quá trình này cũng cho phép mỡ hoặc dầu nổi lên bề mặt và có thể loại bỏ được chúng ra khỏi bề mặt nước.

 

Xử lý hóa học:

Mục đích của phương pháp này là sử dụng các phản ứng hóa học để cái thiện nguồn nước. Điển hình trong phương pháp này là dùng Clo để khử chất độc hại trong nước. Các phương pháp hóa học xử lý nước thải gồm có: trung hòa, oxy hóa và khử. Tất cả các phương pháp này đều dùng tác nhân hóa học nên tốn nhiều tiền. Người ta sử dụng các phương pháp hóa học để khử các chất hòa tan và trong các hệ thống nước khép kín.

Xử lý nước thải trong nhà hàng

Nồng độ nước thải nhà hàng trong ngày

Phương pháp xử lý sinh học: 

Phương pháp này được sử dụng để loại bỏ các loại vi sinh vật gây hại và các loại vi khuẩn trong sự phân hủy sinh hóa của nước thải để tạo ra nguồn nước ổn định không gây ô nhiễm. Bao quát thì phương pháp xử lý sinh học có thể được chia thành các phương pháp hiếu khí và kỵ khí, dựa trên khả năng oxy hòa tan.

– Phương pháp kỵ khí sử dụng nhóm vi sinh vật kỵ khí, hoạt động trong điều kiện không có oxy.

– Phương pháp hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hoá sinh hoá.

Để thực hiện quá trình này, các chất hữu cơ hoà tan, cả chất keo và các chất phân tán nhỏ trong nước thải cần di chuyển vào bên trong tế bào vi sinh vật theo 3 giai đoạn chính như sau:

– Chuyển các chất ô nhiễm từ pha lỏng tới bề mặt tế bào vi sinh vật;

– Khuếch tán từ bề mặt tế bào qua màng bán thấm do sự chênh lệch nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào;

– Chuyển hoá các chất trong tế bào vi sinh vật, sản sinh năng lượng và tổng hợp tế bào mới.

Xử lý nước thải trong nhà hàng

Nhà hàng khách sạn cần có mô hình xử lý nước thải phù hợp

Tốc độ quá trình oxy hoá sinh hoá phụ thuộc vào nồng độ chất hữu cơ, hàm lượng các tạp chất và mức độ ổn định của lưu lượng nước thải vào hệ thống xử lý. Ở mỗi điều kiện xử lý nhất định, các yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sinh hoá là chế độ thuỷ động, hàm lượng oxy trong nước thải, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng. Và đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao quá trình xử lý nước thải trong nhà hàng khách sạn được tối ưu và triệt để hơn.