Quy chuẩn nước thải nhà hàng là mức cân bằng nhất để nước thải đầu ra có độ an toàn nhất định trước khi trực tiếp đưa ra môi trường, qua đó góp phần làm xanh – sạch – đẹp môi trường sống. Tuy nhiên mỗi loại nước thải có một quy chuẩn riêng mà bạn cần biết để lắp đặt hệ thống xử lý nước thải phù hợp, an toàn và tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư nếu tận dụng đúng hệ thống lọc nước thải sinh học.

 

Quy chuẩn nước thải nhà hàng

Với tính chất đặc thù riêng nên nước thải nhà hàng khách sạn chứa một số thành phần ô nhiễm cơ bản giống với nước thải sinh hoạt nhưng tỉ lệ hàm lượng các chất có sự chênh lệch đáng kể như: chất rắn lơ lửng, amoniac, chất hữu cơ tan, chất tẩy rửa, dầu mỡ (chiếm tỉ lệ lớn nhất), photpho và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh hơn hẳn. Bảng sau đây trình bày về quy chuẩn nước thải nhà hàng khách sạn cho phép khi xả ra môi trường ngoài:

 STT           

Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT
A B
1 pH 5-9 5 – 9
2 BOD5 mg/l 30 50
3 Amoni  (tính theo N) mg/l 5 10
4 Nitrat  (tính theo N) mg/l 30 50
5 Dẫu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
6 Tổng chất  hoạt động bề mặt   mg/l 5 10
7 Photphat (tính  theo  P) mg/l 6 10
8 Coliform MPN/100ml 3000 5000
9 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
10 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
11 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100

 

Chính vì yếu tố đặc trưng đó mà khi thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải nhà hàng khách sạn có sự khác biệt và mật độ vi sinh vật hòa tan trong bể xử lý sẽ khác nhau bởi các thành phần dầu mỡ và các chất khó xử lý nhiều hơn mức bình thường.

 

Đặc trưng của nước thải nhà hàng khách sạn

Nước thải nhà hàng khách sạn bắt nguồn từ những toilet, nhà bếp và khu vực vệ sinh chung theo hệ thống dẫn được thiết kế đến bãi tập kết là những hố thu để xử lý cơ học trước khi đến các bể xử lý áp dụng công nghệ sinh học. 

Riêng với nước thải nhà hàng, lượng dầu mỡ xử lý rất nhiều nên hệ thống ống dẫn cần được thiết kế phù hợp và có riêng bể tách dầu mỡ nhằm tránh gây hiện tượng ức chế vi sinh vật trong các quá trình xử lý và đạt được mức quy chuẩn nước thải nhà hàng khách sạn.

Khi nước thải qua bể tách dầu mỡ, nước thải sau đó được dẫn về “hố thu”, quá trình loại bỏ các chất cặn lắng như đất cát sẽ bị giữ lại dưới đáy để xử lý riêng theo định kỳ, và nước thải tiếp tục đến bể điều hòa.

Nhà hàng khách sạn là nơi đón tiếp du khách và thực khách số lượng lớn nên những mốc thời gian cao điểm như từ 6-9h, 11-14h và 17-21h, là các khoảng thời gian quá tải với hệ thống xử lý. Bể điều hòa là nơi giúp ổn định lưu lượng nước thải cũng như nồng độ nước thải luôn đặt ở ngưỡng cho phép xử lý. Điều đó sẽ giúp các thiết bị hoạt động ổn định và không gặp trục trặc hay quá tải.

Quy chuẩn nước thải nhà hàng

Nhà hàng khách sạn có quy chuẩn riêng về xử lý nước thải

 

Những hệ thống xử lý nước thải cần được cải tạo và bảo trì để đạt quy chuẩn nước thải nhà hàng khách sạn

– Hệ thống xử lý nước thải chưa đạt QCVN về nồng độ chất thải đầu ra

– Hệ thống hoạt động gặp trục trặc và không ổn định

– Hệ thống xử lý đã thi công nhiều năm và đã có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo được chất lượng nước thải đầu ra

– Hệ thống làm việc với công suất chưa đáp ứng được

– Hệ thống cải tiến và cần nâng cấp công nghệ, thay đổi thiết bị

– Tối ưu hóa quá trình xử lý, áp dụng công nghệ sinh học hiện đại

– Nhà hàng khách sạn cần mở rộng quy mô hệ thống xử lý nước thải

Quy chuẩn nước thải nhà hàng

Thi công cải tạo bể xử lý nước thải nhà hàng khách sạn