{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false"}

Kiến thức hữu ích

Thành phần nước thải nhà hàng khách sạn có gì đặc biệt?

Thành phần nước thải nhà hàng khách sạn có gì đặc biệt?

23-12-2018

Sự phát triển của ngành dịch vụ khách sạn là dấu hiệu rất đáng mừng cho nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, điều đặc […]

Xử lý nước thải trong nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa lý

Xử lý nước thải trong nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa lý

18-12-2018

Nước thải của nhà hàng ăn uống không giống với nước thải sinh hoạt bởi vì nước thải sinh hoạt thường mang theo nhiều dầu, mỡ […]

Thành phần đặc trưng và tính chất nước thải nhà hàng khách sạn

Thành phần đặc trưng và tính chất nước thải nhà hàng khách sạn

13-12-2018

Mỗi loại nước thải đều có những thành phần riêng biệt và đặc trưng để nhận biết. Trong số đó, tính chất nước thải nhà […]

Nên chọn phương pháp nào để xử lý đạt quy chuẩn nước thải nhà hàng nào?

Nên chọn phương pháp nào để xử lý đạt quy chuẩn nước thải nhà hàng nào?

08-12-2018

Quy chuẩn nước thải nhà hàng là mục đích cuối cùng mà hệ thống xử lý nước thải muốn đạt được, nếu không đảm bảo được […]